Ogre
26 oC

Ceturtdiena, 18. augusts

Šodien vārda dienu svin
Liene, Helena, Elena, Ellena, Liena

RTU studenti prezentē savu redzējumu Lielvārdes parka attīstībai

RTU studenti piedāvā Lielvārdes parka attīstības vīziju2. jūnijā Ogres novada pašvaldības pārstāvji viesojās Rīgas Tehnikās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātē, lai uzklausītu studentu izstrādātos priekšlikumus Lielvārdes parka attīstībai. Jau ziņots, ka pašvaldība plāno attīstīt parka teritoriju, veidojot to, kā modernu, ērtu un mūsdienīgu tūrisma objektu, vienlaikus izceļot parka dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.

Šī gada pavasarī pašvaldība uzsāka jaunu sadarbības projektu ar RTU Arhitektūras fakultātes studentiem par jaunu, vienotu Lielvārdes parka attīstības vīziju. Marta sākumā RTU studenti kopā ar Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem apmeklēja Lielvārdes parku, lai iepazītos ar parka teritoriju, tajā izvietotajiem tūrisma un kultūrvēsturiskajiem objektiem, lai mācību semestra laikā izstrādātu parka attīstības stratēģiju.

Uz ideju prezentācijām bija ieradies Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, kā arī Ogres novada pašvaldības pārstāvji: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska, ainavu arhitektes Senija Smiltniece un Sandra Pudāne, arhitekte Liena Rone, Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs,  Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes mākslinieks Gunārs Platpīrs, tūrisma organizators Aleksandrs Čerņavskis un Ogres novada pašvaldības domes deputāts,  Kultūras, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Siliņš.

Savas idejas grupās prezentēja maģistra studiju programmas 1. kursa studenti, kā arī 5 ārzemju studenti no Vācijas, Japānas un Dienvidkorejas, kuri piedalās Erasmus studentu apmaiņas programmā un kuri izstrādāja katrs savu projektu atsevišķi, ņemot vērā ļoti atšķirīgos skatījumus un tradīcijas. Starp priekšlikumiem bija jaunu pastaigu taku, norāžu izveide, galvenās ieejas zonas akcentēšana (lai atpazītu sākumvietu), krasta promenādes, estrādes, skatu torņa, amfiteātra, velo novietņu, rotaļu laukuma izbūve, atpūtas vietu ierīkošana, ūdenskrituma un Dievukalna zonas attīstīšana un citas idejas.

Lielvārdes parka vīzijaKā pastāstīja RTU lektore Mg. arch. Ieva Miķelsone, studenti darbu veikuši ļoti entuziastiski, tam veltot arī krietnu laiku ārpus mācību grafikam.  Studenti augstu vērtē iespēju izstrādāt reālus projektus, jūtot arī pašvaldības pārstāvju ieinteresētību un atbalstu. “Mums vienmēr ir prieks un gandarījums, kad jūtam pašvaldības atsaucību, jo tad arī studentu sagatavoto darbu kvalitāte ir citā līmenī. Studentu priekšlikumi ir ļoti dažādi, kāds vairāk pievērsies virtuālajai realitātei, kāds - praktiskām lietām, esošā labiekārtojuma uzlabojumam, vēl kāds - futūristiskām idejām, kas prasa lielākus ilgtermiņa ieguldījumus, taču var veicināt parka attīstību jau citā kvalitātē,” piebilda RTU docente Alisa Koraļova.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš izteica atzinību par visiem sagatavotajiem darbiem. “Katrā prezentācijā bija viena vai vairākas lietas, kas mani uzrunāja un ko mēs varētu izmantot parka realizācijā. Paldies par jūsu ieguldīto darbu,” viņš pateicās jauniešiem.

Pēc prezentāciju noklausīšanās Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska uzsvēra, ka studenti darbi ir ļoti kvalitatīvi un interesanti, piekrītot G. Sīviņa viedoklim, ka no visām prezentācijām var izmantot kādas idejas Lielvārdes parka attīstībai. Jautājot, kāds ir nākamais solis, A. Romanovska pastāstīja, ka šobrīd pašvaldība, ņemot vērā prezentāciju saturu, sagatavos Lielvārdes parka attīstības projektēšanas uzdevumu un pasūtīs būvniecības ieceres dokumentu – paskaidrojuma rakstu, kas vairāk ietver labiekārtojuma darbus, tomēr nākotnē iespējams tiks attīstītas arī kādas studentu ieceres, kas saistās ar lielāku būvniecību. A. Romanovska pateicās RTU studentiem un pārstāvjiem par ieguldīto darbu, pasniedzot pašvaldības sagatavotus atzinības rakstus un piparkūkas ar pilsētas logo.

Informācijas avots: www.ogresnovads.lv